Aannemer Dura Vermeer
Leverancier hsb o.a. Bouwkomeet
Werkzaamheden Hoofdconstructeur en hsb-constructeur

De woningen van Blokje Om werden na de sloop van de bestaande woningen, binnen twintig dagen gebouwd. De oude arbeiderswoningen zijn vervangen door nieuwbouw hsb-woningen, waarbij de bestaande fundering grotendeels behouden bleef. De woningen zijn o.a. te bewonderen in Hengelo, Oldenzaal en Laren.